Ceník

 

Vzhledem k rozsahu našich služeb jsou následující ceny spíše orientační. Přesnou kalkulaci vám zašleme po obdržení textu a toho, jaké služby budete požadovat.

 

Korektury:

Pravopisná a gramatická – 40 Kč za normostranu*

Pravopisná a gramatická včetně stylistické – 60 Kč za normostranu

 

Citace:

Podle úplnosti dodaných podkladů – 10-25 Kč za citaci. Následné vytvoření seznamu použitých zdrojů ZDARMA.

 

Typografické úpravy a grafické práce:

Dohodou po seznámení se s požadavky a podklady. Obvykle 300-1000 Kč.

 

Překlad resumé a anotací:

Podle délky – do 150 slov 200 Kč, do 250 slov 300 Kč, nad 250 slov 400 Kč.

 

Plagiátorská kontrola:

Bakalářská práce – 300 Kč

Diplomová práce – 500 Kč

Práci kontrolujeme v systému Theses. Kromě toho provádíme "manuální" kontrolu, kdy Vás upozorníme na pasáže, kam by bylo vhodné doplnit zdroje.

 

Vytvoření power-pointové prezentace:

Cena individuální, při rozsahu cca 10 snímku bez zvláštních efektů obvykle 1000 Kč.

 

Expresní příplatky:

Do 24 hodin: + 50 %

Do 48 hodin: + 25 % 

(po domluvě)

 

Cena za kompletní úpravu běžné bakalářské práce bez zvláštních nároků se pohybuje v rozmezí cca 2.500-3.000 Kč.

* normostrana = 1800 znaků včetně mezer; odpovídá zhruba jedné stránce bakalářské nebo diplomové práce

 
fastw3b