Jaké služby nabízíme?


Korektury

Korektury textu provádíme nejen po stránce pravopisu a gramatiky, ale také po stránce stylistické. 

Opravy vám buď přímo zaneseme do dokumentu, nebo navržené úpravy v textu zvýrazníme.

 

Typografická úprava textu (formátování)

Provedeme typografickou úpravu (formátování) vašeho textu, aby odpovídala pravidlům vaší školy pro úpravu bakalářských a diplomových prací. Nastavíme správné fonty, jejich velikosti, velikosti okrajů, odstavce, číslování stránek, číslování nadpisů, vzhled titulní stránky, vytvoříme obsah apod.

 

Grafické práce

Potřebujete vytvořit do vašeho textu grafy, diagramy, obrázky nebo jiné grafické prvky? I s tím vám dokážeme pomoci.

 

Citace

Správné uvedení citací je jednou z nejsložitějších částí bakalářských a diplomových prací. Obzvláště se to týká případů, kdy je potřeba citovat nejen knihy, ale také nejrůznější dokumenty v elektronické podobě, internetové stránky, právní normy atd.

Nabízíme, že vám převedeme citace do tvaru odpovídající normě ČSN ISO 690. Tyto citace vložíme do vaší práce v rámci poznámek pod čarou a přehledu použité literatury apod.

  

Překlad resumé a anotací

Nejste si jisti svou angličtinou na překlad resumé nebo anotací? I toto jsme schopni zajistit.

 

Plagiátorská kontrola

Nejste si jistí, jestli jste uvedli všechny citace? Pomocí systému na odhalování plagiátů vám provedeme plagiátorskou kontrolu. Zjistíme, které části vašeho textu se shodují s již uveřejněnými pracemi. Na základě toho bude možné doplnit citace tak, aby vaši práci nebylo možné označit za plagiát.

 

Zpracování power-pointové prezentace

Potřebujete prezentovat vaši práci? Zpracujeme vám power-pointovou prezentaci na základě dodaných podkladů.

fastw3b